Vispārīgie noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS

Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā Bizhuterija.lv (turpmāk Interneta veikals) latviešu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk Pircējs), kas veic pasūtījumu un SIA „Flowers4you” (turpmāk Pārdevējs)

DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko Patērētājs ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Patērētāju, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Patērētāja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Patērētāju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam iegādāto preci.Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces bija izmantotas patērētājam.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

Pircējam atgriežot iegādāto preci nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Patērētājs var atgriezt preci, atbilstošu distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631, Patērētājam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.

INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU  Bizhuterija .LV

CENAS

Visas cenas precēm Interneta veikalā uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

VALODAS

Interneta veikala Pircējiem ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu krievu un latviešu valodās.

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

Pircējam ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci Interneta veikalā, pasūtot to Internetā (bizhuterija .lv) vai pa tālruņiem vai pa elektronisko pastu (info@bizhuterija.lv). Lai noformētu pasūtījumu Internetā, Pircējam nav obligāti piereģistrēties.

NOSLĒGTĀ LĪGUMA GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pārdevējs neglabā noslēgtos līgumus par Interneta veikalā iegādātām precēm.

TEHNISKIE LĪDZEKĻI INFORMĀCIJAS IEVADKĻŪDU NOTEIKŠANAI UN LABOŠANAI PIRMS PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS

Visos pasūtījuma noformēšanas posmos Interneta veikalā Lietotājam ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs var izlabot kontaktējoties ar mums pa tālruņiem  vai pa elektronisko pastu info@bizhuterija.lv.