Preču atteikumi

Preču atteikumi

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā “www.bizhuterija.lv “nosaka LR 2014. gada 20. maijā LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Saskaņā ar noteikumu p.19 Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu – pretējā gadījumā preces atgriešana tiks atteikta. Uzsākot iegādātā izstrādājuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un prece vairs nevar tikt atgriezta.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā” un “bizhuterija.lv, patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

!!! Atsakoties no preces , pirkuma summa tiks atgiriezta atpakaļ -pārskaitīta uz kontu no kura tika saņemts maksājums par attiecīgo pirkumu 15 dienu laikā no preces saņemšanas.

!!! Atsakoties no preces , nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

!!! Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme. Sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Cenas un preču piedāvājums interneta veikalā var tikt mainīts bez brīdinājuma. Mēs negarantējam pieejamās informācijas pilnīgu precizitāti.

Problēmas efektīvākai novēršanai aicinām Jums sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: info@bizhuterija.lv .

Normatīvie akti:

* Patērētāju tiesību aizsardzības likums

* MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”

* MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”